Produksjonen

Vi disponerer 1750 kvm i Eiksveien 110 på Østerås. Av dette er 1300 kvm produksjonslokaler og resten er lager og kontor.

Herfra produseres all mat som distribueres til hele det sentrale østlandet, våre fasiliteter er unike å kan håndtere store mengder med produksjon.

Produksjonen består av egne enheter med kaldt kjøkken, varmt kjøkken, konditori, pakke avdeling, oppvask avdeling, kjøle og fryserom, lager og ekspedisjon.

Kjøl og fryserom er en stor andel av våre fasiliteter og utgjør totalt ca 400 kvm – dette er jo det viktigst med vår drift å ha nok av dette tilgjengelig, vi er tilknyttet Therma Kulde AS som følger Europeisk standar for oppfølging av service og vedlikehold, dette blir loggført ved hver kontroll av kjøle og frysrommene.

Kjøle og fryserom er alle koblet til IK mat systemet e-smiley med sensorer som betyr at disse overvåkes 24 timer i døgnet, temperaturer loggføres daglig og rapportering til Mattilsynet kan enkelt gjøres fra systemet.

Nobel Catering & Conditori AS har alle nødvendige godkjenninger fra mattilsynet for å drive mat produksjon, vi er også miljøsertifisert og er godkjent Miljøfyrtårn.